Ellerimiz; gündelik yaşantımızda sosyal ve fiziksel olarak en fonksiyonel organlarımızdır. Aktif olarak kullandığımız ellerimiz her türlü travmaya açık olduğu gibi, doğuştan gelen veya kazanılmış çeşitli hastalıklarla karşılaşabilmektedir.
El cerrahisi ; özellikle iş kazası sonucu oluşan el yaralanmalarında ve eli etkileyen ve cerrahi tedavi gerektiren hastalıklarla ilgilenen bir bilim dalıdır. El cerrahisi konusunda uzmanlaşmış plastik cerrahlar ve ortopedi uzmanları tarafından yapılabilmektedir.

Ev ve iş kazaları ve trafik kazası gibi gibi nedenlerle ellerimizde tendon, damar, sinir yaralanmaları, kemik kırıkları, eklem hasarı ve yumuşak doku kayıpları oluşabilmektedir. Tüm bu yapıların onarılması karmaşık cerrahi prosedürler gerektirmektedir. Bu tür operasyonların amacı elin fonksiyonlarını eski haline getirmektir.

Doğuşan kaynaklanan sindaktili (yapışık parmak), polidaktili (altı parmak- fazla parmak) ve benzeri hastalıklar, sonradan oluşan sinir sıkışması (karpal tünel sendromu, kubital tünel sendromu), tetik parmak, Dupuytren hastalığı, ganglion (kistik higroma) gibi hastalıklar da el cerrahları tarafından opere edilen problemlerdir.

Bazı yaralanmalarda cerrahi tedavi birkaç seans halinde yapılması gerekebilmektedir. Cerrahi tedavi sonrası fizik tedavi uygulamaları da cerrahi tedavi kadar kritik öneme sahiptir. Fizik tedavi süreci atel- alçı uygulamaları, egzersizler ve diğer rehabilitasyon uygulamalarını kapsamaktadır. Bu süreç birkaç haftadan birkaç aya kadar uzayabilmektedir.

El cerrahisi ameliyatları lokal veya genel anestezi altında yapılmaktadır. Operasyon süresi patolojiye bağlı olarak değişmektedir.